För att tas med alla olika träsorter man kan vilja jobba med kan man också behöva prova med andra slipvinkar på sina hyveljärn. Man kan antingen bryna en ny sekundärfas eller så köper man ett separat hyveljärn som för detta som redan har en annan slipfas. Vi har idag två alternativa stål till våra stöthyvlar och två som passar våra rubankar med inverterat hyvelstål. Bägge finns antingen i A2 stål eller O1 stål.

Veritas hyvelstål

Hyvelstål