Då var det tre i vårt sortiment, spånhyvel med plan sula, spånhyvel med konvex sula och spånhyvel med konkav sula. Allt beroende av vad som du sak använda dom till. Dessa spånhyvlar skiljer sig från äldre typer i det att dessa är mer robusta och har tjockare hyvlestål, allt för att minska vibrationer och ge ett mycket bra resultat utan att behöva anstränga sig!

Spånhyvel

Spånhyvel

 Från Wikipedia : Spockskiva, eller spånhyvel, en hyvel med extremt kort sula och sidställda handtag. Används för diverse formningsarbeten, exempelvis i fördjupningar av arbetsstycket. Dialektalt har spockskivan kallats lappskava och spockskäv. Kallas på engelska för spokeshave, gissar att ordet kommer därifrån som låneord.