Vi uppskattar kvalité i dom verktyg som vi säljer. Snart kommer Japanska stämjärn och lockbettlar, smidda, laminerade och med exeptionell hårdhet i eggen ! Kika in på våra nyheter, dom kommer att finnas i lager under midsommar veckan.

Stämjärn – proffskvalité

Stämjärn – normalkvalité

Lockbettel – proffskvalité

Ett stämjärn är ett verktyg avsett för att bearbeta trä. Det används för att hugga loss bitar och karva fram exempelvis ett motiv ur materialet. Vid slipning bör eggvinkeln för medelhårt trä vara 25 grader. För hårdare trä 30-40 grader och mjukare 15-20.

Lockbettel (lockbetel) är ett huggjärn i stämjärnfamiljen, avsett för upptagning av djupa och trånga hål i trä vid exempelvis tappfogning eller hål för en låskolv.

Lockbetteln karaktäriseras av att eggen är slipad på klingans smalsida. Betydligt större bryt- och slagkrafter klaras då än med ett lika brett stämjärn där eggen är slipad på klingans bredsida.

Två olika slipningar av eggen förekommer på lockbettlar: engelsk slipning, som är slipning endast på klingans ena smalsida, och tysk slipning, som är slipning på klingans båda smalsidor. Eggvinkeln hålls vanligen mellan gränserna 25° och 35°.

Mer kan man hitta i Hämtat ur Nordisk Familjebok / Uggleupplagan, siten runeberg.org
Stämning,

tekn., ett inom snickeriyrket användt arbetssätt för utskärning af tapphål för träförband. Det härvid
använda verktyget, stämjärn l. huggjärn, kan ha rak, bågformig eller vinkelformad egg. Det
vanliga stämjärnet, som benämnes lockbetel, om eggen är mindre än verktygets tjocklek, har eggen slipad
från ett håll (engelsk skärpning), med en vinkel af 25-35°, hvaremot vid tysk skärpning eggen är slipad
från båda sidor. Olika afarter af stämjärn äro de af snickare, vagnmakare, bildhuggare, formskärare
m. fl. använda verktygen skräddjärn, med sned egg, lutande 60-70°, flackjärn, skedjärn, hundfot,
regelyxa, rätvinkligt böjd, kantbetel, med 5-kantig tvärskärning, samt getfot med 2 i vinkel ställda
eggar. – Stämmaskinerna arbeta antingen med hastigt upp och ned rörligt stämjärn, som
stundom är själfrensande (fig. 1c), d. v. s. försedt med kilformig urtagning på baksidan för spånens
kvarhållande vid rörelsen uppåt, eller med kedjesåg eller slutligen med kombineradt borr- och stämjärn,
vid hvilket en vanlig spiralborr för trä arbetar inuti ett ihåligt stämjärn af kvadratisk tvärskärning,
försedt med 4 i rät vinkel ställda eggar, hvarigenom borrhålets runda form skares 4-kantigt.
G. S-n.

Fig. l och 2. För maskiner afsedda lockbetlar.

c själfrensande lockbetel.